Μετάδοση και καταγραφή διαλέξεων

Τμήμα Τρέχουσες Μεταδόσεις Πρόγραμμα Μεταδόσεων Ημερολόγιο Μεταδόσεων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Μαθηματικών
Χημείας
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
ΠΡΟΣΟΧΗ! Προγραμματίζεται, μέχρι τέλος Μαρτίου, η μετάβαση της υπηρεσίας σε νέα πλατφόρμα. Παρακαλώ, στην μεταβατική περίοδο να παρακολουθείτε τις ζωντανές μεταδόσεις στο νέο σύνδεσμο:

http://delos.uoa.gr

επιλέγοντας στο drop-down menu "Ζωντανές Μεταδόσεις" αντί "Διαλέξεις και Γεγονότα" και να μας ενημερώνετε για τυχόν προβλήματα.